NỒI ĐIỆN XÔNG HƠI 4 LÍT (có điều khiển từ xa)

1,300,000