MẬT RỪNG ONG RUỒI

300,000 1,200,000 

Loại ong nhỏ và quý nhất là ong Ruồi, kích thước khoảng 6 – 9 mm.
Cũng như ong Lỗ, ong Ruồi cho rất ít mật, thường khoảng 10 tổ ong Ruồi mới cho 1 lít mật.
Mật ong ruồi có màu vàng tươi, vị ngọt thanh và mùi thơm.

 

 

  • 1000ml
  • 250ml
  • 500ml
Xóa