MẬT RỪNG ONG ĐẤT

230,000 900,000 

Ong Đất, tên khoa học là Apis Cerana, kích thước 12 – 16 mm.
Ong Đất không đậm bằng ong khoái, mùi thơm nhẹ không bằng ong ruồi, vị ngọt hơi gắt cổ nhưng vẫn thanh ( không giống mật ong nuôi )

  • 1 lít
  • 250ml
  • 500ml
Xóa