KHỔ QUA RỪNG KON TUM

Khổ qua rừng là loại thân leo, mọc hoang trong rừng hoặc những nơi hoang vắng, cằn cỗi.